Много

Рефератов

Демография Реферат


Демографічна ситуація в Україні та її регіональні особливості

...на певній території за певний часовий відрізок характеризують демографічний процес. Демографічний чинник є одним з визначальних для забезпечення стабільного...

... як О.І.Ригельман, Г.І.Новицький, Ф.І.Чуманський, Я.А.Рубана. Істотне значення для вивчення демографічної ситуації мали методичні розробки й конкретні дослідження А.І.Якобія, ...

...населення старшого віку і абсолютне переважання в цій структурі жінок . Сучасна демографічна ситуація в Україні характеризується тільки її властивими особливостями, що ...

Подробнее

Проблеми становлення та розвитку молодої сім'ї в Україні

... сімейної проблематики зумовлена загальною кризою сім?ї, яку визначають психологи, соціологи, демографи, такі як Т.В. Буленко, Лавріненко, Гончарук, Н.В. Туленков, Оксамитна,...

...структурі суспільства, а шлюбно-сімейний склад населення - соціально-демографічною "базою людського розвитку. Сім'я - це першоджерело пізнання і ...

...ізації домашнього побуту і загалом - на мікрокліматі сім'ї [3, с.6-8] . Репродуктивна (демографічна) функція сім'ї "і полягає у відтворенні життя, продовженні людського роду, тобто...

Подробнее

Розробка гіпотези маркетингової стратегії ТОВ "Олта" на ринку металопластикових вікон міста Києва

... 2.1.3 Аналіз науково-технічного середовища 2.1.4 Аналіз природного середовища 2.1.5 Аналіз демографічних факторів 2.1.6 Аналіз соціокультурних факторів 2.2. Аналіз мікромаркетингового середовища ...

...товарів та збереження сектору елітного будівництва 2.1.3 Аналіз демографічного середовища Демографічне середовище в Україні за 10 місяців 2008 року...

...у розрахунку на 1000 жителів. Таблиця 2.5 Попередня таблиця факторів впливу демографічного середовища на діяльність підприємства № Фактор Загроза Можли...

Подробнее

Демографическая ситуация в Российской Федерации

...Сущность демографической статистики Демографическая статистика (статистика населения) - часть демографии, наука, занимающаяся сбором, обработкой и анализом информации о ...

...воспроизводстве населения. демографическая статистика - старейшая отрасль демографии; ее частным предметом является изучение статистически закономерностей воспроизводства населения...

... 1.1 Сбор информации о населении Основные источники информации в демографии: Переписи населения, проводимые регулярно, обычно раз в 10 ...

Подробнее

Жизненный цикл семьи. Факторы урбанизации

... связанных со злоупотреблением алкоголем. Также "делают успехи", по словам демографов, инфекционные заболевания, такие, как СПИД и туберкулез. Даже приток...

...В сентябре на предвыборном съезде единороссов премьер Владимир Путин сообщил, что "демография - это показатель благополучия общества и эффективности государства". И добавил: ...

... самому существованию России... Нам нужно закрепить позитивные тенденции в демографии, обеспечить постепенный прирост численности населения страны". Первая часть заявления...

Подробнее

Предложения по усовершенствованию государственного регулирования миграционных потоков

... характера. Одним из основных приоритетов предлагаемой единой государственной программы в сфере демографии и миграции должно стать обеспечение моральных и материальных условий для притока в особо...

.... – М. : ИНФРА-М, 2004. – 398 с. 48 Панкратов, Ф.Г. Международная экономика. / Ф.Г. Панкратов. – 49 Панкрухин, А.П. Демография. / А.П. Панкрухин. – М. : Омега-Л, 2006. – 543 c. 50 Пястолов, С.М. Мировая экономика. / С.М. Пястолов. – М. : Издательский...

Подробнее

Особливості організації учбово-виховного процесу за допомогою здоров'язберігаючих технологій

... підходу при визначенні форм і методів збереження й зміцнення здоров'я. З погляду демографічної ситуації, що складається сьогодні, слід зазначити, що протягом...

... безперервне зменшення частки молодих у віковій структурі населення. Іншими словами, процес демографічного старіння буде тривати, а темпи приросту загальної чисельності населення...

..., високі показники захворюваності. Міграційна рухливість населення - найважливіший демографічний фактор, що виявляє вплив на здоров'я молоді. Молодь - майбутн...

Подробнее

Розміщення продуктивних сил Черкаської області

... Передумови розвитку і розміщення продуктивних сил Черкаської області .1 Історичні передумови .2 Демографічні передумови .3 Природні передумови .4 Рівень розвитку продуктивних сил Черкаської област...

... місті Черкаси. У 1986 р. було урочисто відзначено 700-річчя міста Черкаси. .2 Демографічні передумови Здавна територія сучасної Черкащини була густо заселена. Цьому...

... питань, які потребують якнайшвидшого вирішення. Це поліпшення демографічної ситуації шляхом створення умов для збільшення народжуваності ...

Подробнее

Територіально-виробничі комплекси України

... територіальних галузевих, міжгалузевих, інтегральних комплексів є економіко-екологічні і демографічні. Вони сприяють у рамках ТВК кращому забезпеченню комплексної переробки сировини...

... територіальних галузевих, міжгалузевих, інтегральних комплексів є економіко-екологічні і демографічні. Вони сприяють у рамках ТВК кращому забезпеченню комплексної переробки сировини...

Подробнее

Маркетингове дослідження збуту коньячних виробів ТМ "Жан-Жак"

... товари, споживацьких уподобань щодо марок і властивостей товару, виявлення соціально-демографічних характеристик покупців тощо. Розробка змісту анкети – один із відпов...

... ефекту при заданому бюджеті, з огляду на такі зміни, як демографія, стиль життя, орієнтація при покупці на продукт, медіа переваги...

Подробнее

Розподіл ролей в сім'ї як фактор тривалого шлюбу

... подружніх стосунків. Суміжні дисципліни (родинне право, соціологія і демографія) також виявляють цікавість до негативних явищ в розвитку інституту сім'ї, тому...

... опитування дозволяє практичному психологу виявити соціально-економічні та демографічні характеристики сімейної пари: житлові умови, сімейний бюджет, стаж шлюбу...

Подробнее

Вплив фемінізму на сім'ю у сучасному суспільстві

...ідуалізму і раціоналізму, учені стали говорити про другий демографічний перехід. В середині 1980-х р. про нього першими заговорили Дірк ван...

... реформа, спад економіки і навіть криза не могли б обусловити демографічне положення, що склалося, яке виявилося також і в помітному зниженн...

Подробнее

Дослідження компанії "АВК"

... залучення среднеоптових і крупнооптових покупців. Згідно з дослідженнями, соціально-демографічний портрет прихильників «АВК» наступний: : Рис. 4.-Стать покупців «АВК» Таблиця...

...і сприймати інновації в рецептурах. Ринок даної продукції сегментировался також на підставі демографічних факторів. В результаті виділені наступні сегменти, на які корпорац...

Подробнее

Приспособление мигрантов в регионах Рф(на образце армянской общины Смоленской области «АрОСО»)

... пристальное внимание к ней представителей многих отраслей научного знания. Ее изучают демографы, социальные антропологи, историки, политологи, правоведы, социальные психологи. В теоретическом плане речь...

Подробнее

Социальная защита семьи

.... Так, убеждение в том, что можно каким-то образом влиять на демографи­ческое поведение людей, поставить себе пронаталистские (ведущие к увеличению рождаемости) цели...

Подробнее

PR-кампания на примере Высшего учебного заведения

.... Первичные и вторичные маркетинговые исследования; · Анализ ситуации, постановка проблемы. Проблемное дерево; · Демография - Выбор целевой группы, определение ее основных характеристик; · Психография - Анализ значимого...

Подробнее

Основы национальной безопасности. Концепция национальной безопасности и проблемы ее реализации

...; • органы демографической безопасности РФ: Минздравсоцразвития, Минобрнауки, комитеты Федерального собрания по демографии; • органы информационной и компьютерной безопасности: ФАПСИ при Президенте РФ, комитеты Федерального...

Подробнее

Политическая ориентация русского офицерства в 1917 году

... время была перебита большая часть офицерского корпуса. По данным советского демографа Б.Ц.Урланиса, в среднем потери убитыми на 1 тыс. человек составили среди офицеров...

Подробнее

Основи банківського маркетингу

...ією щодо банківської продукції, частота придбання послуг банку; . сегментація за демографічною ознакою враховує вік та стать потенційних клієнтів; сімейне...

... матеріалів банків, які, звичайно, видаються німецькою мовою. В додатку до реферату наведено перелік найважливіших цікавих термінів та словосполучень (з перекладом укра...

Подробнее

Жизненные ценности выпускников

.... Ученые разделяют разные подходы к предмету изучения—с позиций социологии, психологии, физиологии, демографии, а также традиции классификации, сформировавшиеся в тех или иных научных школах. Немалую...

Подробнее

География новейшего времени

... развитие отечественной теоретической географии; — к исключению из географии «человека», полному разрыву с демографией и этнографией. Продолжали формироваться национальные школы. В США известна школа Р.Хартшорна, который...

Подробнее

Ліцензування та акредитація в системі охорони здоров’я

Львівський Державний медичний коледж ім. А. Крупинського Реферат на тему «Ліцензування та акредитація в системі охорони здоров’я» Львів, 2011 ...

...інка інтенсивності синдромів. У документацію заносяться такі дані про пацієнта: Демографічні показники: ü дата народження; ü стать; ü вага тіла; ü зріст. Анамнестичн...

Подробнее

Социальная работа с многодетными семьями

... потребности в специальном стимулировании деторождения. Тем не менее специалисты, исследующие проблемы демографии, отмечают, что государство не сформировало сколько-нибудь серьезной демографической политики...

Подробнее

Економічні погляди моїстів. Українська економічна думка 60-х років ХХ ст.

... про підвищення цін на продукти першої необхідності, яке виникає через демографічні фактори і спадну (в силу "закону") родючість землі, а через рух...

...ідь, 1993. - 192 с. 15. Кейнс Дж. М. Трактат про грошову реформу: Реферат-джайдест. - К.: Ас.укр.банків, 1999. - 192 с.

Подробнее

История западноевропейского образования

Сибирский Федеральный Университет Реферат на тему: История западноевропейского образования Красноярск, 2011 Введение Тема моей ...

... и социальных наук, математики и информатики. В его структуру входят также четыре института (демографии Парижа, экономического и социального развития, социальных вопросов труда, туризма) и сеть специализированных...

Подробнее